Beslut publicerat

30 juni 2021

Totalt beviljat belopp: 364 000 000 kronor

Bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur 2021

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur 2021. Totalt beviljar vi cirka 364 miljoner kronor under perioden 2021-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Totalt kom det in 35 ansökningar, där två ansökningar var från kvinnor och 33 av män. 24 bidrag beviljades, två från kvinnor och 22 från män.

Observera att listan inte innehåller några belopp då dessa fastställs i samband med att villkoren för bidragen bestäms.

Utlysningen var öppen för all att söka men bara de infrastrukturer som bedömts vara av nationellt intresse och ge förutsättning för forskning av hög kvalitet beviljades. Även en strategisk bedömning av behovet av investeringen ingick.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Magnus Friberg

magnus.friberg@vr.se