Beslut publicerat

30 juni 2021

Totalt beviljat belopp: 364 000 000 kronor

Bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur 2021

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur 2021. Totalt beviljar vi cirka 364 miljoner kronor under perioden 2021-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Totalt kom det in 35 ansökningar, där två ansökningar var från kvinnor och 33 av män. 24 bidrag beviljades, två från kvinnor och 22 från män.

Observera att listan inte innehåller några belopp då dessa fastställs i samband med att villkoren för bidragen bestäms.

Utlysningen var öppen för all att söka men bara de infrastrukturer som bedömts vara av nationellt intresse och ge förutsättning för forskning av hög kvalitet beviljades. Även en strategisk bedömning av behovet av investeringen ingick.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.