Beslut publicerat

06 december 2021

Totalt beviljat belopp: 38 850 000

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap (höstens utlysning)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag i höstens utlysning för internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap. Totalt beviljar vi över 38 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

23

7

30%

Män

27

4

15%

Totalt

50

11

22%Beviljandegrader per ämnesområde

Ämnesområden

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

48

10

21%

Utbildningsvetenskap

2

1

50%

Totalt

50

11

22%


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

24 900 000

Män

13 950 000

Totalt

38 850 000

Bidragsbelopp per ämnesområde (kronor)

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

35 400 000

Utbildningsvetenskap

3 450 000

Totalt

38 850 000


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

5

17 400 000

Linköpings universitet

2

7 200 000

Stockholms universitet

2

7 200 000

Luleå Tekniska Universitet

1

3 600 000

Umeå universitet

1

3 450 000

Total

11

38 850 000


Värdland

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Finland

6

3

50%

Norge

5

2

40%

USA

7

2

29%

Italien

3

1

33%

Nederländerna

2

1

50%

Spanien

3

1

33%

Storbritannien & Nordirland

8

1

13%

Övriga

16

0

0%

Totalt

50

11

22%

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Internationell postdok

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen