Beslut publicerat

06 december 2021

Totalt beviljat belopp: 38 700 000

Internationell postdok inom medicin och hälsa (höstens utlysning)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag i höstens utlysning för internationell postdok inom medicin och hälsa. Totalt beviljar vi 38,7 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

8

5

63%

Män

15

6

40%

Totalt

23

11

48%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

17 850 000

Män

20 850 000

Totalt

38 700 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

8

28 200 000

Uppsala universitet

2

6 900 000

Lunds universitet

1

3 600 000

Totalt

11

38 700 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

11

7

64%

Storbritannien & Nordirland

5

2

40%

Belgien

1

1

100%

Schweiz

1

1

100%

Övriga

5

0

0%

Totalt

23

11

48%

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Internationell postdok

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054