Beslut publicerat

04 november 2021

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Mona Lena Krook, professor i statsvetenskap vid Rutgers University, blir 2023 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2023 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Mona Lena Krook, professor i statsvetenskap vid Rutgers University, USA. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Uppsala universitet.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur beviljas till internationellt framstående kvinnliga forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning. 2021 års beslut gäller alltså 2023 års gästprofessur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL