Beslut publicerat

27 oktober 2021

Totalt beviljat belopp: 43 259 000

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag och bidrag för internationell postdok inom konstnärlig forskning 2021. Totalt beviljar vi drygt 43 miljoner kronor för åren 2021–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.


Beviljandegrader totalt

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

48

6

13%

Män

36

6

17%

Totalt

84

12

14%

  

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

45

5

11%

Män

33

5

15%

Totalt

78

10

13%

Beviljandegrader: internationell postdok

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

3

1

33%

Män

3

1

33%

Totalt

6

2

33%Bidragsbelopp totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

22 678 000

1 259 889

Män

20 581 000

1 210 647

Totalt

43 259 000

1 235 971

  

Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

19 078 000

1 271 867

Män

16 981 000

1 212 929

Totalt

36 059 000

1 243 414

Bidragsbelopp: internationell postdok (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

3 600 000

1 200 000

Män

3 600 000

1 200 000

Totalt

7 200 000

1 200 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

3

9 229 000

Malmö universitet

2

5 089 000

Stockholms konstnärliga högskola

2

7 467 000

Högskolan i Borås

1

4 488 000

Konstfack

1

3 600 000

Kungl. Konsthögskolan

1

4 497 000

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

1

4 395 000

Linköpings universitet

1

4 494 000

Totalt

12

43 259 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.