Beslut publicerat

26 oktober 2021

Totalt beviljat belopp: 36 000 000 kronor

Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) har fattat ett gemensamt beslut om att bevilja tvärvetenskapliga samarbetsprojekt om individualiserad diagnostik och förebyggande åtgärder inom utlysningen Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden. Beslutet innebär att Vetenskapsrådet kommer att fördela 36 miljoner kronor till beviljade forskare från Sverige under bidragsperioden 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL