Beslut publicerat

15 november 2021

Totalt beviljat belopp: 50 000 000 kronor

Projektbidrag för forskning om postcovid

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till projektbidrag för forskning om postcovid. Totalt beviljar vi 50 miljoner kronor för åren 2022–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

27

7

26 %

Män

29

7

24 %

Totalt

56

14

25 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbelopp per år

Kvinnor

22 700 000

810 714*

Män

27 300 000

1 050 000*

Totalt

50 000 000

925 926*

* Observera att siffrorna som anger medelbelopp per år uppdaterades 18 november.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

9

33 800 000

Göteborgs universitet

2

8 200 000

Stockholms universitet

1

3 000 000

Umeå universitet

1

3 000 000

Linköpings universitet

1

2 000 000

Totalt

14

50 000 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL