Beslut publicerat

04 november 2021

Totalt beviljat belopp: 181 105 389 kronor

Utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2021. Totalt beviljar vi 181 miljoner kronor för åren 2021–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

163

23

14%

Män

111

19

17%

Totalt

274

42

15%

 

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

141

16

11%

Män

102

16

16%

Totalt

243

32

13%


Beviljandegrader: etableringsbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

12

2

17%

Män

4

0

0%

Totalt

16

2

13%

Beviljandegrader: Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap
 

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

3

2

67%

Män

3

3

100%

Totalt

6

5

83%

Beviljandegrader: Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

7

3

43%

Män

2

0

0%

Totalt

9

3

33%


Bidragsbelopp

Totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

97 812 497

1 222 656

Män

83 292 892

1 322 109

Total

181 105 389

1 266 471


Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

86 003 397

1 457 685

Män

82 363 052

1 420 053

Totalt

168 366 449

1 439 029


Bidragsbelopp: etableringsbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

7 467 221

933 403

Män

0

0

Totalt

7 467 221

933 403
Bidragsbelopp: Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

3 597 879

399 764

Män

0

0

Totalt

3 597 879

399 764

Bidragsbelopp: Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

744 000

186 000

Män

929 840

185 968

Totalt

1 673 840

185 982


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

8

31 996 640

Linköpings universitet

7

26 321 085

Stockholms universitet

6

23 557 415

Uppsala universitet

6

31 098 023

Malmö universitet

4

23 974 098

Karlstads universitet

3

10 185 361

Örebro universitet

3

13 118 440

Mälardalens högskola

2

10 381 844

Umeå universitet

2

4 739 000

Gymnastik och idrottshögskolan

1

5 733 483

Totalt

42

181 105 389

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL