Beslut publicerat

28 oktober 2021

Totalt beviljat belopp: 7 050 000 kronor

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningen Internationell postdok inom utvecklingsforskning 2021. Totalt beviljar vi 7 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

3

2

67%

Män

3

0

0%

Totalt

6

2

33%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

7 050 000

Män

0

Totalt

7 050 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

1

3 600 000

Sveriges Lantbruksuniversitet

1

3 450 000

Totalt

2

7 050 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kenya

1

1

100%

Zambia, Schweiz

1

1

100%

Totalt

2

2

100%

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Victoria Basham, professor i internationella relationer, vid universitet i Cardiff, Storbritannien, blir 2026 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

  2. Olof Palmes gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Roland Bleiker, professor i internationella relationer, vid universitet i Queensland, Australien, blir 2026 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Wendy Lower, John K. Roth professor i historia vid Claremont McKenna College, USA, beviljas gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2024.