Beslut publicerat

28 oktober 2021

Totalt beviljat belopp: 7 050 000 kronor

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningen Internationell postdok inom utvecklingsforskning 2021. Totalt beviljar vi 7 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

3

2

67%

Män

3

0

0%

Totalt

6

2

33%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

7 050 000

Män

0

Totalt

7 050 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

1

3 600 000

Sveriges Lantbruksuniversitet

1

3 450 000

Totalt

2

7 050 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kenya

1

1

100%

Zambia, Schweiz

1

1

100%

Totalt

2

2

100%

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Gästforskarprogram inom klimat och miljö

  2. Project grant – Cooperation with ISIS: instrumentation and methods for ESS

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Project grant – Cooperation with ISIS: instrumentation and methods for ESS. Totalt beviljar vi 40 miljoner kronor för åren 2021–2024.

  3. Projektbidrag för psykiatriforskning

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Projektbidrag för psykiatriforskning. Totalt beviljar vi 26,7 miljoner kronor för 2021.