Beslut publicerat

02 december 2021

Totalt beviljat belopp: 182 110 001

Utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för utvecklingsforskning 2021. Totalt beviljar vi över 182 miljoner kronor för åren 2021-2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

113

30

27%

Män

135

29

21%

Totalt

248

59

24%

 

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

97

22

23%

Män

98

16

16%

Totalt

195

38

19%


Beviljandegrader: nätverksbidrag - Swedish Research Links

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

16

8

50%

Män

37

13

35%

Totalt

53

21

40%


Bidragsbelopp

Totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

102 085 057

1 244 940

Män

80 024 944

1 096 232

Total

182 110 001

1 174 903


Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

96 169 757

1 457 118

Män

69 799 084

1 485 087

Totalt

165 968 841

1 468 751


Bidragsbelopp: nätverksbidrag - Swedish Research Links (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

5 915 300

369 706

Män

10 225 860

393 302

Totalt

16 141 160

384 313


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Sveriges lantbruksuniversitet

13

42 548 475

Göteborgs universitet

10

33 649 125

Karolinska Institutet

9

32 743 988

Stockholms universitet

7

31 202 823

Uppsala universitet

7

18 805 079

Umeå universitet

5

7 577 737

Lunds universitet

2

5 292 692

Linköpings universitet

1

4 497 000

Högskolan i Jönköping

1

2 639 682

Högskolan Dalarna

2

1 575 000

Blekinge Tekniska Högskola

1

800 000

Örebro universitet

1

778 400

Totalt

59

182 110 001

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism