Beslut publicerat

15 december 2021

Totalt beviljat belopp: 204 448 747

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Totalt beviljar vi över 204 miljoner kronor för åren 2022-2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

12

2

17%

Män

24

5

21%

Totalt

36

7

19%

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

59 480 997

4 956 750

Män

144 967 750

4 998 888

Totalt

204 448 747

4 986 555


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljande

bidrag

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

2

59 557 664

Karolinska Institutet

1

30 000 000

Uppsala universitet

1

30 000 000

Naturhistoriska riksmuseet

1

29 990 800

Linköpings universitet

1

29 923 333

Kungliga Tekniska högskolan

1

24 976 950

Totalt

7

204 448 747

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.