Beslut publicerat

15 december 2021

Totalt beviljat belopp: 204 448 747

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Totalt beviljar vi över 204 miljoner kronor för åren 2022-2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

12

2

17%

Män

24

5

21%

Totalt

36

7

19%

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

59 480 997

4 956 750

Män

144 967 750

4 998 888

Totalt

204 448 747

4 986 555


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljande

bidrag

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

2

59 557 664

Karolinska Institutet

1

30 000 000

Uppsala universitet

1

30 000 000

Naturhistoriska riksmuseet

1

29 990 800

Linköpings universitet

1

29 923 333

Kungliga Tekniska högskolan

1

24 976 950

Totalt

7

204 448 747

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL