Beslut publicerat

18 november 2021

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i årets projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR). Totalt beviljar vi nästan 8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Gästforskarprogram inom klimat och miljö

  2. Project grant – Cooperation with ISIS: instrumentation and methods for ESS

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Project grant – Cooperation with ISIS: instrumentation and methods for ESS. Totalt beviljar vi 40 miljoner kronor för åren 2021–2024.

  3. Projektbidrag för psykiatriforskning

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Projektbidrag för psykiatriforskning. Totalt beviljar vi 26,7 miljoner kronor för 2021.