Beslut publicerat

18 november 2021

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i årets projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR). Totalt beviljar vi nästan 8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL