Beslut publicerat

25 november 2021

Totalt beviljat belopp: 26 700 000

Projektbidrag för psykiatriforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Projektbidrag för psykiatriforskning. Totalt beviljar vi 26,7 miljoner kronor för 2021.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

10

2

20%

Män

13

5

38%

Totalt

23

7

30%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbelopp per år

Kvinnor

7 800 000

1 300 000

Män

18 900 000

1 260 000

Totalt

26 700 000

1 271 429

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

5

17 700 000

Region Skåne

1

5 400 000

Göteborgs universitet

1

3 600 000

Totalt

7

26 700 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.