Beslut publicerat

25 november 2021

Totalt beviljat belopp: 26 700 000

Projektbidrag för psykiatriforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Projektbidrag för psykiatriforskning. Totalt beviljar vi 26,7 miljoner kronor för 2021.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

10

2

20%

Män

13

5

38%

Totalt

23

7

30%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbelopp per år

Kvinnor

7 800 000

1 300 000

Män

18 900 000

1 260 000

Totalt

26 700 000

1 271 429

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

5

17 700 000

Region Skåne

1

5 400 000

Göteborgs universitet

1

3 600 000

Totalt

7

26 700 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Gästforskarprogram inom klimat och miljö

  2. Project grant – Cooperation with ISIS: instrumentation and methods for ESS

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Project grant – Cooperation with ISIS: instrumentation and methods for ESS. Totalt beviljar vi 40 miljoner kronor för åren 2021–2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i årets projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR). Totalt beviljar vi nästan 8 miljoner kronor för åren 2022–2024.