Beslut publicerat

25 november 2021

Totalt beviljat belopp: 4 308 638

Gästforskarprogram inom klimat och miljö

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö 2020. Utlysningen är ett samarbete med Formas och Energimyndigheten. Beviljandegraden är 33 procent. Totalt beviljar vi 4,3 miljoner kronor för åren 2021–2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL