Beslut publicerat

02 december 2021

Totalt beviljat belopp: 19 463 997

Forskarskolor inom utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas forskarskolor inom utvecklingsforskning 2021. Totalt beviljar vi drygt 19 miljoner kronor för perioden 2022–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Eftersom vi har inväntat besked om biståndsbudgeten från regeringen har vi tidigare inte kunnat meddela vilka forskarskolor som beviljas finansiering 2021. Den 2 december 2021 publicerade vi en lista över de forskarskolor som rekommenderades finansiering givet att budgetramen så tillåter. Nu, 11 januari 2022, kan vi bekräfta att dessa forskarskolor beviljas finansiering.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Totalt

10

3

30%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbelopp per år

Totalt

19 463 997

1 769 454

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Kungliga Tekniska högskolan

1

7 464 300

Uppsala universitet

1

6 000 000

Lunds universitet

1

5 999 697

Totalt

3

19 463 997

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  2. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

    I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

  3. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.