Beslut publicerat

02 december 2021

Totalt beviljat belopp: 19 463 997

Forskarskolor inom utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas forskarskolor inom utvecklingsforskning 2021. Totalt beviljar vi drygt 19 miljoner kronor för perioden 2022–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Eftersom vi har inväntat besked om biståndsbudgeten från regeringen har vi tidigare inte kunnat meddela vilka forskarskolor som beviljas finansiering 2021. Den 2 december 2021 publicerade vi en lista över de forskarskolor som rekommenderades finansiering givet att budgetramen så tillåter. Nu, 11 januari 2022, kan vi bekräfta att dessa forskarskolor beviljas finansiering.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Totalt

10

3

30%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbelopp per år

Totalt

19 463 997

1 769 454

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Kungliga Tekniska högskolan

1

7 464 300

Uppsala universitet

1

6 000 000

Lunds universitet

1

5 999 697

Totalt

3

19 463 997

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om utlysningar inom utvecklingsforskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom utvecklingsforskning. Mötet är digitalt och hålls på engelska.

  2. Registrera din kliniska studie

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom utvecklingsforskning. Mötet är digitalt och hålls på engelska.

  3. Informationsmöte om utlysningsåret 2022

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett digitalt informationsmöte om utlysningsåret 2022. Informationsmötet vänder sig till personer som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution.