Beslut publicerat

22 december 2021

Totalt beviljat belopp: 9 925 000 miljoner kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA) 2021. Totalt beviljar vi nästan 10 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL