Beslut publicerat

30 maj 2022

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Tage Erlanders gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om 2023 och 2024 års innehavare av Tage Erlanders gästprofessur. 2023 års innehavare blir Irina Gutsche vid University of Grenoble Alpes, CNRS, Frankrike. Daniel Phillips vid Ohio University, USA, blir 2024 års innehavare.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2023 kommer Tage Erlanders gästprofessur att innehas av Irina Gutsche, fil. dr i biofysik vid University of Grenoble Alpes, CNRS, Frankrike. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Umeå universitet.

År 2024 kommer Tage Erlanders gästprofessur att innehas av Daniel Phillips, professor i fysik och astronomi vid Ohio University, USA. Under sin tid i Sverige kommer han vara verksam vid Chalmers tekniska högskola.

Tage Erlanders gästprofessur utses bland internationellt mycket framstående forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

De forskare som nominerades till 2023 års gästprofessur skulle vara verksamma inom något eller flera av följande områden: cellbiologi, utvecklingsbiologi, mikrobiologi, biokemi, molekylärbiologi, strukturbiologi, analytisk kemi, fysikalisk kemi, teoretisk kemi, oorganisk kemi, materialkemi, organisk kemi, bioprocessteknik, kemiteknik, miljöteknik.

De som nominerades till 2024 års gästprofessur skulle vara verksamma inom något eller flera av följande områden: materialvetenskap, materialteknik, tillämpad fysik, teknisk fysik, astronomi, subatomär fysik, ljusets och materiens fysik.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL