Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 183 145 626 kronor

Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom de två utlysningarna Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap: stöd till doktorandanställningar och Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap: nationell samordning. Totalt beviljar vi drygt 183 miljoner kronor för åren 2022–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Forskarskolor inom humaniora: stöd till doktorandanställningar

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

15

7

47%

Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap: nationell samordning

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

13

5

38%


Bidragsbelopp

Forskarskolor inom humaniora: stöd till doktorandanställningar (kronor)

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

145 647 901

5 201 711

Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap: nationell samordning (kronor)

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

37 497 725

1 874 886


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

4

55 929 901

Linnéuniversitetet

1

24 807 000

Stockholms universitet

2

23 291 000

Högskolan i Borås

1

23 059 000

Göteborgs universitet

1

21 054 000

Örebro universitet

1

19 518 000

Linköpings universitet

1

7 874 925

Lunds universitet

1

7 611 800

Totalt

12

183 145 626


Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om...

  2. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  3. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.