Beslut publicerat

27 september 2022

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Benedicte Savoy, professor i konsthistoria vid Technische Universität Berlin, blir 2024 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2024 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Benedicte Savoy, professor i konsthistoria vid Technische Universität Berlin, Tyskland. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Stockholms universitet.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur beviljas till internationellt framstående kvinnliga forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning. 2022 års beslut gäller alltså 2024 års gästprofessur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL