Beslut publicerat

27 september 2022

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Benedicte Savoy, professor i konsthistoria vid Technische Universität Berlin, blir 2024 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2024 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Benedicte Savoy, professor i konsthistoria vid Technische Universität Berlin, Tyskland. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Stockholms universitet.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur beviljas till internationellt framstående kvinnliga forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning. 2022 års beslut gäller alltså 2024 års gästprofessur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Project grant for research collaboration between Korea and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Project grant for research collaboration between Korea and Sweden. Totalt beviljar vi 800 000 kronor för 2022-2023.

  2. Forskarskolor inom migration och integration

  3. ”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

    Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.