Beslut publicerat

01 december 2022

Totalt beviljat belopp: 195 193 901 kronor

Klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning 2022. Totalt beviljar vi drygt 195 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning

Sökande

Antal skissansökningar*

Antal fullständiga ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

27

11

4

15%

Män

43

15

7

16%

Totalt

70

26

11

16%

 * Ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning gjordes i två steg. Första steget var att lämna in en skissansökan. De som fick godkända skissansökningar ombads därefter att lämna in fullständiga ansökningar.

Beviljandegrader: bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

9

4

44%

Män

6

3

50%

Totalt

15

7

47%Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

4 782 000

797 000

Män

3 595 502

599 250

Total

8 377 502

698 125


Bidragsbelopp: bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

74 199 567

4 637 473

Män

112 616 832

4 022 030

Totalt

186 816 399

4 245 827Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Region Stockholm

2

39 936 000

Karolinska Institutet

3

30 710 832

Västra Götalandsregionen

2

27 727 000

Region Västerbotten

1

20 000 00

Region Skåne

1

19 418 740

Göteborgs universitet

2

18 476 000

Region Örebro län

3

17 717 329

Uppsala universitet

1

17 610 000

Lunds universitet

1

1 200 000

Uppsala läns landsting

1

1 200 000

Linköpings universitet

1

1 198 000

Totalt

18

195 193 901

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL