Beslut publicerat

01 december 2022

Totalt beviljat belopp: 70 000 000 kronor

Konsolideringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats konsolideringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2022. Totalt beviljar vi 70 miljoner kronor för åren 2023–2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

39

2

5%

Män

113

5

4%

Totalt

152

7

5 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

20 000 000

Män

50 000 000

Totalt

70 000 000


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

3

30 000 000

Högskolan i Jönköping

1

10 000 000

Karolinska Institutet

1

10 000 000

Kungliga Tekniska Högskolan

1

10 000 000

Uppsala universitet

1

10 000 000

Totalt

7

70 000 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  2. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.