Beslut publicerat

24 oktober 2022

Totalt beviljat belopp: 75 716 000 kr

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag, bidrag till forskningsmiljö och bidrag för internationell postdok inom konstnärlig forskning 2022. Totalt beviljar vi nästan 76 miljoner kronor för åren 2022–2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

35

3

9%

Män

22

5

23%

Totalt

57

8

14%


Beviljandegrader: bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

8

1

13%

Män

6

1

17%

Totalt

14

2

14%

Beviljandegrader: internationell postdok

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

3

0

0

Män

3

2

67%

Totalt

6

2

33%


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

12 875 000

1 430 556

Män

21 882 000

1 458 800

Total

34 757 000

1 448 208

Bidragsbelopp: bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

16 820 000

2 803 333

Män

17 089 000

2 848 167

Totalt

33 909 000

2 825 750

Bidragsbelopp: internationell postdok

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

0

0

Män

7 050 000

1 175 000

Totalt

7 050 000

1 175 000


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

5

34 991 000

Linnéuniversitetet

1

16 820 000

Luleå Tekniska Universitet

1

4 496 000

Beckmans Designhögskola

1

4 435 000

Stockholms konstnärliga högskola

1

3 967 000

Konstfack

1

3 957 000

Södertörns högskola

1

3 600 000

Kungl. Konsthögskolan

1

3 450 000

Totalt

12

75 716 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.