Kommande beslut

24 oktober 2022 (kl. 14:00)

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Konstnärlig forskning

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Project grant for research collaboration between Korea and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Project grant for research collaboration between Korea and Sweden. Totalt beviljar vi 800 000 kronor för 2022-2023.

  2. Forskarskolor inom migration och integration

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)