Beslut publicerat

24 oktober 2022

Totalt beviljat belopp: 75 716 000 kr

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag, bidrag till forskningsmiljö och bidrag för internationell postdok inom konstnärlig forskning 2022. Totalt beviljar vi nästan 76 miljoner kronor för åren 2022–2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

35

3

9%

Män

22

5

23%

Totalt

57

8

14%


Beviljandegrader: bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

8

1

13%

Män

6

1

17%

Totalt

14

2

14%

Beviljandegrader: internationell postdok

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

3

0

0

Män

3

2

67%

Totalt

6

2

33%


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

12 875 000

1 430 556

Män

21 882 000

1 458 800

Total

34 757 000

1 448 208

Bidragsbelopp: bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

16 820 000

2 803 333

Män

17 089 000

2 848 167

Totalt

33 909 000

2 825 750

Bidragsbelopp: internationell postdok

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

0

0

Män

7 050 000

1 175 000

Totalt

7 050 000

1 175 000


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

5

34 991 000

Linnéuniversitetet

1

16 820 000

Luleå Tekniska Universitet

1

4 496 000

Beckmans Designhögskola

1

4 435 000

Stockholms konstnärliga högskola

1

3 967 000

Konstfack

1

3 957 000

Södertörns högskola

1

3 600 000

Kungl. Konsthögskolan

1

3 450 000

Totalt

12

75 716 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.