Beslut publicerat

07 november 2022

Totalt beviljat belopp: 1 231 790 000 kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2022. Totalt beviljar vi mer än 1,2 miljarder kronor för åren 2022–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

248

66

27%

Män

861

202

23%

Totalt

1109

268

24%

 

Beviljandegrader: etableringsbidrag*

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

123

25

20%

Män

317

40

13%

Totalt

440

65

15%

* Observera att statistiken uppdaterades 29 november, efter att besluten för etableringsbidrag inom panel NT-M Ljusets och materiens fysik blev klara.


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

236 178 000

904 897

Män

737 438 000

925 267

Total

973 616 000

920 242


Bidragsbelopp: etableringsbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

99 716 000

997 160

Män

158 458 000

990 363

Totalt

258 174 000

992 977

* Observera att statistiken uppdaterades 29 november, efter att besluten för etableringsbidrag inom panel NT-M Ljusets och materiens fysik blev klara.

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Kungliga Tekniska Högskolan

58

213 648 000

Lunds universitet

53

199 657 000

Uppsala universitet

47

173 774 000

Stockholms universitet

44

163 731 000

Chalmers tekniska högskola

25

94 154 000

Linköpings universitet

25

92 772 000

Umeå universitet

19

68 826 000

Göteborgs universitet

14

52 752 000

Karolinska Institutet

13

44 747 000

Sveriges lantbruksuniversitet

12

43 660 000

Luleå Tekniska Universitet

8

29 932 000

Övriga

15

54 137 000

Totalt

333

1 231 790 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  2. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  3. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.