Beslut publicerat

08 december 2022

Totalt beviljat belopp: 16 200 000 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen av projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR). Totalt beviljar vi drygt 16 miljoner kronor för åren 2023–2025.

Totalt har tretton projekt som involverar 72 partners från 15 olika länder rekommenderats finansiering av JPIAMR. Vetenskapsrådets beslut rör deltagarna från Sverige.

Läs mer om projekten på JPIAMRs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  3. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

Till toppen