Beslut publicerat

03 november 2022

Totalt beviljat belopp: 189 708 059

Utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för utbildningsvetenskap 2022. Totalt beviljar vi nästan 190 miljoner kronor för åren 2022-2028.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader 

Beviljandegrader: Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

154

14

9%

Män

106

18

17%

Totalt

260

32

12%


Beviljandegrader: Konsolideringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

4

0

0%

Män

1

1

100%

Totalt

5

1

20%

Beviljandegrader: Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap
 

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

5

3

60%

Män

4

2

50%

Totalt

9

5

56%

Beviljandegrader: Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

3

1

33%

Män

4

3

75%

Totalt

7

4

57%


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: Projektbidrag inom utbildningsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

79 377 396

1 469 952

Män

92 354 093

1 420 832

Totalt

171 731 489

1 443 122


Bidragsbelopp: Konsolideringsbidrag inom utbildningsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

0

0

Män

12 000 000

2 000 000

Totalt

12 000 000

2 000 000
Bidragsbelopp: Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

1 198 000

399 333

Män

3 577 410

397 490

Totalt

4 775 410

397 951

Bidragsbelopp: Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

560 820

186 940

Män

640 340

160 085

Totalt

1 201 160

171 594


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

9

43 431 779

Linköpings universitet

7

41 943 937

Göteborgs universitet

4

21 571 004

Umeå universitet

3

17 928 400

Linnéuniversitetet

3

11 538 305

Karlstads universitet

3

10 001 010

Örebro universitet

3

7 578 731

Uppsala universitet

2

11 986 420

Chalmers tekniska högskola

2

6 158 500

Malmö universitet

2

4 657 450

Övriga

4

12 912 523

Totalt

42

189 708 059

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL