Beslut publicerat

03 november 2022

Totalt beviljat belopp: 189 708 059

Utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för utbildningsvetenskap 2022. Totalt beviljar vi nästan 190 miljoner kronor för åren 2022-2028.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader 

Beviljandegrader: Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

154

14

9%

Män

106

18

17%

Totalt

260

32

12%


Beviljandegrader: Konsolideringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

4

0

0%

Män

1

1

100%

Totalt

5

1

20%

Beviljandegrader: Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap
 

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

5

3

60%

Män

4

2

50%

Totalt

9

5

56%

Beviljandegrader: Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

3

1

33%

Män

4

3

75%

Totalt

7

4

57%


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: Projektbidrag inom utbildningsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

79 377 396

1 469 952

Män

92 354 093

1 420 832

Totalt

171 731 489

1 443 122


Bidragsbelopp: Konsolideringsbidrag inom utbildningsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

0

0

Män

12 000 000

2 000 000

Totalt

12 000 000

2 000 000
Bidragsbelopp: Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

1 198 000

399 333

Män

3 577 410

397 490

Totalt

4 775 410

397 951

Bidragsbelopp: Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

560 820

186 940

Män

640 340

160 085

Totalt

1 201 160

171 594


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

9

43 431 779

Linköpings universitet

7

41 943 937

Göteborgs universitet

4

21 571 004

Umeå universitet

3

17 928 400

Linnéuniversitetet

3

11 538 305

Karlstads universitet

3

10 001 010

Örebro universitet

3

7 578 731

Uppsala universitet

2

11 986 420

Chalmers tekniska högskola

2

6 158 500

Malmö universitet

2

4 657 450

Övriga

4

12 912 523

Totalt

42

189 708 059

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Nationellt samråd om utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett nationellt samråd om utvecklingen av utbildningsvetenskaplig forskning. Samrådet sker mot bakgrund av den nyligen publicerade Forskningsöversikten för utbildningsvetenskap 2023.

  2. Forskningsöversikt 2023: Utbildningsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utbildningsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser s...

  3. Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning, 2001–2021

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021. Fokus är ...