Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 4 887 977 kronor

Nätverksbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2022

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Nätverksbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2022. Totalt beviljar vi nästan 5 miljoner kronor för åren 2023–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader per kön

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

3

2

67%

Män

2

2

100%

Totalt

5

4

80%

 

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

2 149 977

5

Män

2 738 000

6

Totalt

4 887 977

11


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

2

2 203 977

Göteborgs universitet

1

1 500 000

Statens historiska museer

1

1 184 000

Totalt

4

4 887 977

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL