Beslut publicerat

01 december 2022

Totalt beviljat belopp: 19 985 227 kronor

Proof of Concept inom infektionsområdet 2022

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för proof of concept inom infektionsområdet 2022. Totalt beviljar vi närmare 20 miljoner kronor för 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: Infektionsområdet (antibiotikaresistens samt virus och pandemier)

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

8

4

50%

Män

9

6

67%

Totalt

17

10

59%Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: Infektionsområdet antibiotikaresistens samt virus och pandemier (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

7 995 062

1 142 152

Män

11 990 165

999 180

Total

19 985 227

1 051 854


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

3

5 999 186

Linköpings universitet

2

4 000 000

Göteborgs universitet

2

3 995 062

Lunds universitet

2

3 992 738

Karolinska Institutet

1

3 992 738

Totalt

10

19 985 227

 

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.