Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 4 785 739 kronor

Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

5

3

60 %

Män

4

3

75 %

Totalt

9

6

67 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

2 293 548

509 677

Män

2 492 191

498 438

Totalt

4 785 739

503 762


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

2

1 793 548

Stockholms universitet

1

1 000 000

Linköpings universitet

1

997 310

Malmö universitet

1

500 000

Karlstads universitet

1

494 881

Totalt

6

4 785 739

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL