Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 46 589 075 kronor

Projektbidrag för forskning om brottslighet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskning om brottslighet. Totalt beviljar vi nästan 47 miljoner kronor för åren 2022–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

44

5

11%

Män

33

5

15%

Totalt

77

10

13 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

21 967 103

1 464 474

Män

24 621 972

1 538 873

Totalt

46 589 075

1 502 873


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

3

13 593 785

Malmö universitet

2

9 543 279

Umeå universitet

2

9 383 782

Stockholms universitet

1

6 356 300

Lunds universitet

1

4 598 268

Rättsmedicinalverket

1

3 113 661

Totalt

10

46 589 075

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Agenda pekar ut riktningen för nationellt forskningsprogram om brottslighet

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om brottslighet. Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt.

  2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

    Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott. Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga akt...

  3. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.