Beslut publicerat

01 juni 2023

Totalt beviljat belopp: 38 454 167 kronor

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap (vårens utlysning)

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 11 av 64 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 38 miljoner kronor för perioden 2023–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinna

33

4

12%

Man

31

7

23%

Totalt

64

11

17%


Bidragsbelopp
Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinna

13 950 000

Man

24 504 167

Totalt

38 454 167

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare
Medelsförvalare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

3

10 500 000

Göteborgs universitet

2

7 050 000

Lunds universitet

2

6 804 167

Stockholms universitet

2

7 200 000

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

3 450 000

Södertörns högskola

1

3 450 000

Totalt

11

38 454 167

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Danmark

11

2

18%

Storbritannien och Nordirland

8

2

25%

Frankrike

2

2

100%

Turkiet

1

1

100%

Norge

7

1

14%

Nederländerna

5

1

20%

Italien

3

1

33%

USA

6

1

17%

Övriga

21

0

0%

Totalt

64

11

17%

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Victoria Basham, professor i internationella relationer, vid universitet i Cardiff, Storbritannien, blir 2026 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

  2. Olof Palmes gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Roland Bleiker, professor i internationella relationer, vid universitet i Queensland, Australien, blir 2026 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Wendy Lower, John K. Roth professor i historia vid Claremont McKenna College, USA, beviljas gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2024.