Beslut publicerat

01 juni 2023

Totalt beviljat belopp: 39 266 667 kronor

Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 12 av 22 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 39 miljoner kronor för perioden 2023–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Antal beviljade

Kvinna

10

2

20%

Man

12

10

83%

Totalt

22

12

55%

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinna

5 400 000

Man

33 866 667

Totalt

39 266 667

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

9

28 616 667

Uppsala universitet

2

7 050 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

3 600 000

Totalt

12

39 266 667

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

10

7

70%

Kanada

2

2

100%

Frankrike

1

1

100%

Belgien

1

1

100%

Australien

4

1

25%

Totalt

22

12

55%

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL