Beslut publicerat

01 juni 2023

Totalt beviljat belopp: 48 750 000 kronor

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 14 av 53 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 49 miljoner kronor för perioden 2023–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinna

14

5

36%

Man

39

9

23%

Totalt

53

14

26%

 

 

 

 

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinna

17 400 000

Man

31 350 000

Totalt

48 750 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Kungliga Tekniska högskolan

5

17 400 000

Lunds universitet

4

13 800 000

Uppsala universitet

2

7 050 000

Umeå universitet

1

3 600 000

Stockholms universitet

1

3 450 000

Linköpings universitet

1

3 450 000

Totalt

14

48 750 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

11

5

45%

Frankrike

6

2

33%

Finland

2

2

100%

Storbritannien och Nordirland

9

1

11%

Schweiz

2

1

50%

Tyskland

6

1

17%

Norge

4

1

25%

Ungern

1

1

100%

Övriga

12

0

0%

Totalt

53

14

26%

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL