Beslut publicerat

20 september 2023

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Olof Palmes gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Dag Michalsen, professor i rättshistoria och rättsvetenskap, vid universitetet i Oslo blir 2025 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2025 kommer Olof Palmes gästprofessur att innehas av Dag Michalsen, professor i rättshistoria och rättsvetenskap vid universitet i Oslo. Under sin tid i Sverige kommer han vara verksam vid Uppsala universitet.

Olof Palmes gästprofessur beviljas till internationellt framstående forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning. 2023 års beslut gäller alltså 2025 års gästprofessur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Koordinator för humaniora och samhällsvetenskap

Anders Sundin

anders.sundin@vr.se

+46 (0)8 546 44 115