Beslut publicerat

13 juni 2024

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Wendy Lower, John K. Roth professor i historia vid Claremont McKenna College, USA, beviljas gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2024 kommer gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism att innehas av Wendy Lower, John K. Roth professor i historia vid Claremont McKenna College, USA och direktör vid Mgrublian Center of Human Rights. Under sin tid i Sverige kommer forskaren att vara verksam vid Lunds universitet.

Gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism beviljas till internationellt framstående forskare inom området.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Victoria Basham, professor i internationella relationer, vid universitet i Cardiff, Storbritannien, blir 2026 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

  2. Olof Palmes gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Roland Bleiker, professor i internationella relationer, vid universitet i Queensland, Australien, blir 2026 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

  3. Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 11 av 71 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 42 miljoner kronor för perioden 2024–2027.