Beslut publicerat

13 juni 2024

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Victoria Basham, professor i internationella relationer, vid universitet i Cardiff, Storbritannien, blir 2026 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2026 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Victoria Basham, professor i internationella relationer, vid universitet i Cardiff. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Försvarshögskolan.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur beviljas till internationellt framstående kvinnliga forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning. 2024 års beslut gäller alltså 2026 års gästprofessur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Koordinator för humaniora och samhällsvetenskap

Anders Sundin

anders.sundin@vr.se

+46 (0)8 546 44 115

Mer inom samma ämne

  1. Olof Palmes gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Roland Bleiker, professor i internationella relationer, vid universitet i Queensland, Australien, blir 2026 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

  2. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Wendy Lower, John K. Roth professor i historia vid Claremont McKenna College, USA, beviljas gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2024.

  3. Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 11 av 71 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 42 miljoner kronor för perioden 2024–2027.