Beslut publicerat

31 maj 2024

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023/2024

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de 70 förslag som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 19 av områdena har placerats i kategori A1, som innebär att de är högt prioriterade och kan komma att inkluderas i nästa utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

I behovsinventeringen kom 70 förslag in från forskare, universitet och högskolor samt myndigheter med forskningsuppdrag. De gäller både förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur och beskrivningar av infrastrukturer som redan har bidrag från Vetenskapsrådet. Vissa av förslagen rör samma eller liknande behov och har därför bedömts tillsammans och grupperats till ett område som får samma betyg och yttrande. Läs mer om hur det går till att söka bidrag till forskningsinfrastruktur.

Under hösten kommer RFI ta beslut om vilka som ska kunna söka i nästa utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Kategori A1 innebär att området bedöms kunna bli en infrastruktur av nationellt intresse och är redo för utlysning. Detsamma gäller A2, med den skillnaden att RFI av strategiska eller ekonomiska skäl inte prioriterar området just nu. Även de områden som kategoriseras som A3 ses som potentiella infrastrukturer av nationellt intresse, men i dessa fall bedöms områdena inte vara tillräckligt utvecklade för att lysas ut i nuläget.

En beskrivning av de olika betygskategorierna hittar du längst ner i listan med resultat. Att ett område placerats i kategori A1 är normalt en förutsättning, men inte en garanti, för att det ska kunna ingå i kommande utlysning.

Alla som skickat in förslag i behovsinventeringen kommer att få tillgång till yttrande via Prisma inom kort.

Nästa behovsinventering planeras till hösten 2025.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

08-546 440 34

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.