Sök medel inom Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation. Inom programmet finns det runt 30 miljarder euro kvar att söka fram till 2020. Det är pengar som forskare i Sverige kan ta del av.

Vem kan söka pengar?

Utlysningarna inom det nuvarande ramprogrammet, Horisont 2020, riktar sig till många olika typer av sökande: enskilda forskare, lärosäten, företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter, nationella forskningsfinansiärer med flera.

Av ramprogrammets nära 80 miljarder euro återstår cirka 30 miljarder euro för perioden 2018–2020.

Du hittar alla aktuella utlysningar på EU-kommissionens Funding and Tender opportunitieslänk till annan webbplats

Ta hjälp av Grants office på ditt lärosäte för att ansöka.

Så är ramprogrammet uppbyggt

Ramprogrammet har tre huvudinriktningar, så kallade pelare:

 • Vetenskaplig spetskompetens
 • Industriellt ledarskap
 • Samhällsutmaningar

Dessa är i sin tur indelade i delområden. Dessutom finns fem andra fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna: Spridning av spetskompetens och bredare deltagande; Vetenskap med och för samhället; Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT; Kärnforskning, Euroatom och Gemensamma forskningscentrumet, JRC.

Vetenskaplig spetskompetens

Inom inriktningen Vetenskaplig spetskompetens kan du som forskare söka medel för banbrytande forskning, för forskningsinfrastruktur och för att forska i ett annat land. Inriktningen är indelad i fyra delområden:

 • Europeiska forskningsrådet, ERC
 • Marie Skłodowska Curie åtgärder, MSCA
 • Framtida och ny teknik, FET
 • Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet har nationella kontaktpersoner, NCP, för alla fyra delar av Vetenskaplig spetskompetens. Läs mer om delområdena och vad du som forskare kan söka medel för här nedan.

Industriellt ledarskap

Inom pelaren Industriellt ledarskap finns inriktningarna Informations- och kommunikationsteknik, IKT; Avancerad teknik; Innovation i små och medelstora företag; Rymd samt Riskfinansiering för små och medelstora företag.

Vetenskapsrådet har biträdande nationella kontaktpersoner för IKT och Avancerad teknik.

Läs om inriktningen Industriellt ledarskap hos Vinnova.länk till annan webbplats  

Samhällsutmaningar

Inriktningen fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. Inom denna inriktning kan du som forskare bland annat söka medel för tvärvetenskapliga forsknings- och innovationssamarbeten.

De utpekade samhällsutmaningarna är:

 • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi
 • Säker, ren och effektiv energi
 • Smarta, gröna och integrerade transporter
 • Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
 • Europa i en föränderlig värld – Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
 • Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare.

Vetenskapsrådet har biträdande nationella kontaktpersoner, NCP, för Hälsa och Europa i en föränderlig värld, se högerkolumn.

Program utanför huvudinriktningarna

Utanför de tre huvudinriktningarna finns Vetenskap med och för samhället, SwafS; Gemensamma forskningscentrumet, JRC; Euroatom – fusion; Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT och Breddat deltagande.

Vetenskapsrådet har expertansvar för Vetenskap med och för samhället samt Fusion. Vetenskapsrådet har även biträdande nationella kontaktpersoner för SwafS och JRC.

Publicerad den 02 maj 2018

Uppdaterad den 05 september 2019

Pdf / Utskrift

Nationella kontaktpersoner, NCP

NCP för Europeiska forskningsrådet

Lena Renner

lena.renner@vr.se

+46 (0)8 546 44 040

NCP för Framtida och ny teknik

Sverker Lundin

sverker.lundin@vr.se

+46 (0)8 546 12 315

NCP för Forskningsinfrastruktur

Robin Andersson

robin.andersson@vr.se

+46 (0)8 546 12 325

NCP för Hälsa samt biträdande NCP för Marie Skłodowska Curie åtgärder

Richard Andersson

richard.andersson@vr.se

+46 (0)8 546 44 010

Biträdande NCP för Europa i en föränderlig värld samt Vetenskap med och för samhället

Maria Lindholm

maria.lindholm@vr.se

+46 (0)8 546 44 057

Biträdande NCP för Joint Research Centre

Johan Fanger

johan.fanger@vr.se

+46 (0)8 546 44 200

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se