Ändringar som rör ditt bidrag

Om du har varit frånvarande och behöver längre tid för att genomföra ditt forskningsprojekt, eller till exempel vill byta medelsförvaltare, kan du ansöka om att ändra ditt bidrag genom att göra en så kallad förfrågan i Prisma. Här hittar du information om vad som gäller för olika typer av ändringar.

De flesta typer av ansökningar om ändringar av bidrag behöver signeras av en annan part i Prisma, oftast medelsförvaltaren (den organisation som administrerar och betalar ut ditt bidrag).

Förfrågan kommer till oss på Vetenskapsrådet för prövning först när den är signerad av alla parter. Om förfrågan inte signeras av alla parter inom utsatt tid förfaller den. En ny förfrågan måste då skickas in. Observera att andra regler gäller när det är en organisation som har sökt bidrag.

Instruktioner för ändringar

Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 19 november 2019

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskaplig återrapportering

    Forskare och organisationer som enligt sina återrapporteringsplaner ska lämna in en vetenskaplig rapport våren 2020 gör det via blankett. Här hittar du blanketterna. Observera att olika regler gäller för bidragsbeslut tagna före respektive efter 2015...

  2. Ekonomisk återrapportering

    Forskare och organisationer med bidrag från Vetenskapsrådet ska lämna in ekonomisk återrapportering. Blanketter och information om vad som gäller för olika typer av bidrag hittar du här.

  3. Forska etiskt

    $summaryDescription