Ändringar som rör ditt bidrag

Om du har varit frånvarande och behöver längre tid för att genomföra ditt forskningsprojekt, eller till exempel vill byta medelsförvaltare, kan du ansöka om att ändra ditt bidrag genom att göra en så kallad förfrågan i Prisma. Här hittar du information om vad som gäller för olika typer av ändringar.

De flesta typer av ansökningar om ändringar av bidrag behöver signeras av en annan part i Prisma, oftast medelsförvaltaren (den organisation som administrerar och betalar ut ditt bidrag).

Förfrågan kommer till oss på Vetenskapsrådet för prövning först när den är signerad av alla parter. Om förfrågan inte signeras av alla parter inom utsatt tid förfaller den. En ny förfrågan måste då skickas in. Observera att andra regler gäller när det är en organisation som har sökt bidrag.

Instruktioner för ändringar

Publicerad 23 april 2018

Uppdaterad 07 september 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nu möjligt att använda del av ditt bidrag till forskning om covid-19

    Du som har bidrag från Vetenskapsrådet har nu möjlighet att under en kortare tidsperiod använda delar av dina medel till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19.

  2. Deadline för ekonomisk återrapportering förlängs till 30 april

    Med anledning av rådande omständigheter förlänger Vetenskapsrådet nu deadline för ekonomisk återrapportering av våra bidrag. Du som skulle ha lämnat ekonomisk rapport till oss senast 31 mars har nu en månad till på dig.

  3. Förlängd ansökningsperiod för utlysningar på grund av covid-19

    På grund av covid-19 flyttar Vetenskapsrådet fram deadline för tolv utlysningar.