Ekonomisk återrapportering

Forskare och organisationer med bidrag från Vetenskapsrådet ska lämna in ekonomisk återrapportering. Blanketter och information om vad som gäller för olika typer av bidrag hittar du här.

Du som har ett bidrag som ska rapporteras via pappersblankett kan antingen mejla rapporten till registrator@vr.se – med elektroniska/skannade signaturer från både medelsförvaltare och projektledare – eller skicka den med vanlig post.

Publicerad 23 april 2018

Uppdaterad 22 december 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

För generella och redovisningsrelaterade frågor om ekonomisk återrapportering

ekonomiskaterrapportering@vr.se

För tekniska frågor om ekonomisk återrapportering via Prisma

prismaekrapportering@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nu möjligt att använda del av ditt bidrag till forskning om covid-19

    Du som har bidrag från Vetenskapsrådet har nu möjlighet att under en kortare tidsperiod använda delar av dina medel till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19.

  2. Deadline för ekonomisk återrapportering förlängs till 30 april

    Med anledning av rådande omständigheter förlänger Vetenskapsrådet nu deadline för ekonomisk återrapportering av våra bidrag. Du som skulle ha lämnat ekonomisk rapport till oss senast 31 mars har nu en månad till på dig.

  3. Förlängd ansökningsperiod för utlysningar på grund av covid-19

    På grund av covid-19 flyttar Vetenskapsrådet fram deadline för tolv utlysningar.