Ekonomisk återrapportering

Forskare och organisationer med bidrag från Vetenskapsrådet ska lämna en ekonomisk återrapportering. Information om vad som gäller för olika typer av bidrag hittar du här.

Olika regler gäller för ekonomisk återrapportering av bidrag till enskild forskare, bidrag till organisationer och till forskningsinfrastruktur. Om bidraget är beslutat före eller efter 2015 spelar också roll. Återrapporteringsperiod för de flesta bidrag är 1 januari–31 mars.

Ekonomisk rapportering vid ändringar av bidrag

Om du byter medelsförvaltare eller avslutar ett bidrag i förtid behöver du lämna en ekonomisk rapport. Instruktioner för ändringar som rör ditt bidrag.

Har du frågor om ekonomisk återrapportering?

Generella och redovisningsrelaterade frågor
E-post: ekonomiskaterrapportering@vr.se

Tekniska frågor om återrapportering via Prisma
E-post: prismaekrapportering@vr.se 

Frågor och svar om ekonomisk återrapportering av bidrag till enskilda forskare

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Registrera din kliniska studie

    $summaryDescription

  2. Ändringar av pågående bidrag

    Om du har varit frånvarande och behöver längre tid för att genomföra ditt forskningsprojekt, eller till exempel vill byta medelsförvaltare, kan du ansöka om att ändra ditt bidrag genom att göra en så kallad förfrågan i Prisma.

  3. Bidrag till enskild forskare

    I dokumentet ”Godkännande av villkor” står när återrapporteringsperioden startar och slutar. Läs om hur du ska göra för att återrapportera under den rubrik som är aktuell för dig.