Ekonomisk återrapportering

Forskare och organisationer med bidrag från Vetenskapsrådet ska lämna en ekonomisk återrapportering. Information om vad som gäller för olika typer av bidrag hittar du här.

Olika regler gäller för ekonomisk återrapportering av bidrag till enskild forskare, bidrag till organisationer och till forskningsinfrastruktur. Om bidraget är beslutat före eller efter 2015 spelar också roll. Återrapporteringsperiod för de flesta bidrag är 1 januari–31 mars.

Ekonomisk rapportering vid ändringar av bidrag

Om du byter medelsförvaltare eller avslutar ett bidrag i förtid behöver du lämna en ekonomisk rapport. Instruktioner för ändringar som rör ditt bidrag.

Har du frågor om ekonomisk återrapportering?

Generella och redovisningsrelaterade frågor
E-post: ekonomiskaterrapportering@vr.se

Tekniska frågor om återrapportering via Prisma
E-post: prismaekrapportering@vr.se 

Frågor och svar om ekonomisk återrapportering av bidrag till enskilda forskare

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

    Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.

  2. Riktlinjer kring användning av AI-verktyg

    Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går i snabb takt, inte minst tack vare forskning på området. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets riktlinjer för användningen av AI-verktyg i ansökan om forskningsmedel och i bedömningen av ansökningar.

  3. Vem kan söka bidrag?

    Här hittar du information om vad som krävs för att kunna söka bidrag från Vetenskapsrådet.