Ekonomisk återrapportering

Forskare och organisationer med bidrag från Vetenskapsrådet ska lämna in ekonomisk återrapportering. Blanketter och information om vad som gäller för olika typer av bidrag hittar du här.

Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 20 december 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

För generella och redovisningsrelaterade frågor om ekonomisk återrapportering

ekonomiskaterrapportering@vr.se

För tekniska frågor om ekonomisk återrapportering via Prisma

prismaekrapportering@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Ändringar som rör ditt bidrag

    Om du har varit frånvarande och behöver längre tid för att genomföra ditt forskningsprojekt, eller till exempel vill byta medelsförvaltare, kan du ansöka om att ändra ditt bidrag genom att göra en så kallad förfrågan i Prisma. Här hittar du informati...

  2. Vetenskaplig återrapportering

    Forskare och organisationer som enligt sina återrapporteringsplaner ska lämna in en vetenskaplig rapport våren 2020 gör det via blankett. Här hittar du blanketterna. Observera att olika regler gäller för bidragsbeslut tagna före respektive efter 2015...

  3. Forska etiskt

    $summaryDescription