Ekonomisk återrapportering av bidrag till organisationer

Vetenskapsrådets bidrag till forskarskolor, gästprofessurer och tidskriftsstöd ska slutrapporteras via blankett senast tre månader efter dispositionstidens slut.

Lämna en slutlig ekonomisk rapport via blankett

Om organisationen har beviljats ett bidrag till forskarskola, gästprofessur eller tidskriftsstöd ska en slutlig ekonomisk rapport lämnas in via pappersblankett. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna blanketten.

I dokumentet "Godkännande av villkor" står sista datum för rapporteringen. Använd blanketten nedan.

Du kan antingen mejla rapporten – med elektroniska/scannade signaturer – eller skicka den med vanlig post. Mejla både rapporten och eventuella frågor till ekonomiskaterrapportering@vr.se.

Obs! Om det finns oförbrukade medel vid bidragets slut ska dessa återbetalas till Vetenskapsrådet om beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp. Betalningen görs till bankgiro 5052-2663, ange bidragets diarienummer och att betalningen gäller oförbrukade medel.

Om oförbrukade medel understiger ett halvt prisbasbelopp får dessa medel behållas under förutsättning att de kan användas för forskningsändamål som liknar det som bidraget avsåg (annars ska medlen återbetalas enligt ovan).

Postadress:

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Box 1035, 101 38 Stockholm

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Registrera din kliniska studie

    $summaryDescription

  2. Ändringar av pågående bidrag

    Om du har varit frånvarande och behöver längre tid för att genomföra ditt forskningsprojekt, eller till exempel vill byta medelsförvaltare, kan du ansöka om att ändra ditt bidrag genom att göra en så kallad förfrågan i Prisma.

  3. Bidrag till enskild forskare

    I dokumentet ”Godkännande av villkor” står när återrapporteringsperioden startar och slutar. Läs om hur du ska göra för att återrapportera under den rubrik som är aktuell för dig.