Ekonomisk återrapportering av bidrag till organisationer

Vetenskapsrådets bidrag till forskarskolor, gästprofessurer, och tidskriftsstöd samt bidrag till forskningsstödjande verksamhet inom klinisk forskning och hälsodata ska slutrapporteras via blankett senast tre månader efter dispositionstidens slut.

Lämna en slutlig ekonomisk rapport via blankett

Om organisationen har beviljats ett bidrag ska en slutlig ekonomisk rapport lämnas in via pappersblankett. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna blanketten.

I dokumentet "Godkännande av villkor" står sista datum för rapporteringen. Använd blanketten nedan.

Du kan antingen mejla rapporten – med elektroniska/scannade signaturer – eller skicka den med vanlig post. Mejla rapporten till registrator@vr.se och eventuella frågor kring rapporteringen till ekonomiskaterrapportering@vr.se.

Obs! Om det finns oförbrukade medel vid bidragets slut ska dessa återbetalas till Vetenskapsrådet om beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp. Betalningen görs till bankgiro 5052-2663, ange bidragets diarienummer och att betalningen gäller oförbrukade medel.

Om oförbrukade medel understiger ett halvt prisbasbelopp får dessa medel behållas under förutsättning att de kan användas för forskningsändamål som liknar det som bidraget avsåg (annars ska medlen återbetalas enligt ovan).

Postadress:

Vetenskapsrådet
Hantverkargatan 11 B
Box 1035, 101 38 Stockholm

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

För generella och redovisningsrelaterade frågor om ekonomisk återrapportering

ekonomiskaterrapportering@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

    Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.

  2. Riktlinjer kring användning av AI-verktyg

    Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går i snabb takt, inte minst tack vare forskning på området. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets riktlinjer för användningen av AI-verktyg i ansökan om forskningsmedel och i bedömningen av ansökningar.

  3. Vem kan söka bidrag?

    Här hittar du information om vad som krävs för att kunna söka bidrag från Vetenskapsrådet.

Till toppen