Vetenskaplig återrapportering

Forskare och organisationer som enligt sina återrapporteringsplaner ska lämna in en vetenskaplig rapport våren 2020 gör det via blankett. Här hittar du blanketterna. Observera att olika regler gäller för bidragsbeslut tagna före respektive efter 2015.

Blanketter för bidrag till enskild forskare


Blanketter för bidrag till forskningsinfrastruktur


Blankett för bidrag till organisationer

Publicerad 23 april 2018

Uppdaterad 20 augusti 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om vetenskaplig återrapportering

vetenskapligaterrapportering@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nu möjligt att använda del av ditt bidrag till forskning om covid-19

    Du som har bidrag från Vetenskapsrådet har nu möjlighet att under en kortare tidsperiod använda delar av dina medel till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19.

  2. Deadline för ekonomisk återrapportering förlängs till 30 april

    Med anledning av rådande omständigheter förlänger Vetenskapsrådet nu deadline för ekonomisk återrapportering av våra bidrag. Du som skulle ha lämnat ekonomisk rapport till oss senast 31 mars har nu en månad till på dig.

  3. Förlängd ansökningsperiod för utlysningar på grund av covid-19

    På grund av covid-19 flyttar Vetenskapsrådet fram deadline för tolv utlysningar.