Vetenskaplig återrapportering

Forskare och organisationer som enligt sina återrapporteringsplaner ska lämna in en vetenskaplig rapport våren 2021 gör det på olika sätt. Läs om hur du ska göra under den rubrik som är aktuell för dig.

Bidrag som ska återrapporteras via formulär i Prisma

 • Humaniora och samhällsvetenskap 2015, 2016, 2017
 • Medicin och hälsa 2015, 2016, 2017
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap 2015, 2016, 2017
 • Utbildningsvetenskap 2015, 2016 
 • Utvecklingsforskning, endast projektbidrag 2015, 2016
 • Konstnärlig forskning 2016
 • Internationell postdok 2015, 2016, 2017, 2018
 • Projektbidrag Sustainability and Resilience (SAR) – Tackling climate and environmental changes 2016
 • Projektbidrag Forskning om rasism 2016

Du som är ansvarig projektledare ska fylla i din vetenskapliga återrapportering direkt i formuläret i Prisma. Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden börjat. Mejlet kommer till den e-postadress som du har uppgivit på ditt Prisma-konto. Du når formuläret genom att logga in på ditt Prisma-konto.

Fyll i efterfrågad information i formuläret och tryck på ”Registrera” för att skicka in din rapport. Rapporten ska vara inskickad senast kl. 14.00 det datum som står i Prisma. Observera att efter denna tidpunkt stängs möjligheten att skicka in rapporten och du behöver då kontakta Vetenskapsrådet för att få hjälp med att öppna formuläret för att kunna registrera din rapport.

Om din inskickade rapport behöver kompletteras får du ett meddelande via Prisma.


Bidrag som ska återrapporteras via blankett i Prisma

KonferensbidragWord (word, 22.9 kB) (word, 22.9 kB)

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning Word (word, 45.3 kB)

ERA-NET FLAG-ERA Word (word, 32.7 kB)

CHIST-ERAWord (word, 32.7 kB)

ERAsysApp 2015Word (word, 32.7 kB)

JPND ERANET Cofund 2015Word (word, 32.7 kB)

Nätverksbidrag Kina–Sverige 2017Word (word, 32.7 kB)

Forskningssamarbete Indien–Sverige 2015Word (word, 32.7 kB)

Projektbidrag: Bilateralt samarbete Sydkorea-Sverige för tillgång till nationell forskningsinfrastruktur 2018Word (word, 32.7 kB)

JPI-EC-AMR ERANET Cofund 2016Word (word, 34.8 kB)

Du som är ansvarig projektledare ska ladda upp den vetenskapliga rapporten i Prisma. Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden börjat. Mejlet kommer till den e-postadress du uppgivit på ditt Prisma-konto.

Fyll i blanketten och ladda upp den i Prisma senast det datum som står i Prisma. Om din inskickade vetenskapliga återrapportering behöver kompletteras får du ett meddelande via Prisma.


Blanketter för bidrag beslutade före 2015

Samhällsvetenskap, medicin och hälsa, internationell postdokWord (word, 32.7 kB)

UtbildningsvetenskapWord (word, 38.7 kB)

Konstnärlig forskningWord (word, 30 kB)

Du som är ansvarig projektledare ska lämna in den vetenskapliga rapporten. Fyll i blanketten och mejla den till registrator@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".


Utvecklingsforskning: nätverksbidrag (SRL)

Vetenskaplig slutredovisning av samtliga nätverksbidrag (Swedish Research Links) gör du via en webbenkät. Mejla mattias.agren@vr.se för att få tillgång till enkäten.


Återrapportering för bidrag till forskningsinfrastruktur beslutade före 2015

En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten.

Dyrbar vetenskaplig utrustning

 • Beskriv kort – på en A4-sida – utrustningen och dess betydelse för forskningen. Ge exempel genom att hänvisa till särskilt intressanta publikationer.
 • Mejla redovisningen till charlotta.bergvall@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".

Drifts-, databas- och planeringsbidrag

 • Beskriv på en till två A4-sidor vad ni använt bidraget till. Fokusera på användningen av forskningsinfrastrukturen och eventuella publikationer.
 • Mejla redovisningen till susanna.bylin@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".

Återrapportering för bidrag till forskningsinfrastruktur beslutade från och med 2015

En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten.

Bidrag till databaser inom samhällsvetenskap och medicin med fokus på individdata (drift)

 • Beskriv på en till två A4-sidor vad ni använt bidraget till. Fokusera på användningen av forskningsinfrastrukturen och eventuella publikationer.
 • Mejla redovisningen till susanna.bylin@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".

Bidrag till nationell infrastruktur samt bidrag till internationell infrastruktur

I de särskilda villkoren står vad ni behöver rapportera. Mejla redovisningen till ansvarig handläggare senast det datum som står i de särskilda villkoren.

Återrapportering för bidrag till organisationer

Kontakta ansvarig handläggare för att få information om vetenskaplig återrapportering.

Publicerad 23 april 2018

Uppdaterad 15 januari 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om vetenskaplig återrapportering

vetenskapligaterrapportering@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Nu möjligt att använda del av ditt bidrag till forskning om covid-19

  Du som har bidrag från Vetenskapsrådet har nu möjlighet att under en kortare tidsperiod använda delar av dina medel till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19.

 2. Deadline för ekonomisk återrapportering förlängs till 30 april

  Med anledning av rådande omständigheter förlänger Vetenskapsrådet nu deadline för ekonomisk återrapportering av våra bidrag. Du som skulle ha lämnat ekonomisk rapport till oss senast 31 mars har nu en månad till på dig.

 3. Förlängd ansökningsperiod för utlysningar på grund av covid-19

  På grund av covid-19 flyttar Vetenskapsrådet fram deadline för tolv utlysningar.