Vetenskaplig återrapportering

Forskare och organisationer som enligt sina återrapporteringsplaner ska lämna in en vetenskaplig rapport gör det på lite olika sätt. Information om vad som gäller för olika typer av bidrag hittar du här. I dokumentet ”Godkännande av villkor” står när återrapporteringsperioden startar och slutar. Du hittar dokumentet i Prisma.

Bidrag till organisationer

För återrapportering av bidrag till forskarskolor, gästprofessurer och tidsskriftsstöd – kontakta ansvarig handläggare.

Har du frågor om vetenskaplig återrapportering?

Börja med att söka bland vanliga frågor och svar nedan. Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta oss på vetenskapligaterrapportering@vr.se

I Prismas användarstöd finns instruktioner för vetenskaplig återrapportering Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om vetenskaplig återrapportering

vetenskapligaterrapportering@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

    Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.

  2. Riktlinjer kring användning av AI-verktyg

    Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går i snabb takt, inte minst tack vare forskning på området. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets riktlinjer för användningen av AI-verktyg i ansökan om forskningsmedel och i bedömningen av ansökningar.

  3. Vem kan söka bidrag?

    Här hittar du information om vad som krävs för att kunna söka bidrag från Vetenskapsrådet.