Vetenskaplig återrapportering av bidrag till enskild forskare

I dokumentet ”Godkännande av villkor” står när återrapporteringsperioden startar och slutar. Läs om hur du ska göra för att återrapportera under den rubrik som är aktuell för dig. 

Bidrag som ska återrapporteras via formulär i Prisma

Nästan all vetenskaplig återrapportering 2024 sker genom att projektledaren fyller i formulär direkt i Prisma.

Du som är ansvarig projektledare ska fylla i din vetenskapliga återrapportering direkt i formuläret i Prisma. Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat. Mejlet kommer till den e-postadress som du har uppgivit på ditt Prisma-konto. Du når formuläret genom att logga in på ditt Prisma-konto.

Fyll i efterfrågad information i formuläret och tryck på ”Registrera” för att skicka in din rapport. Rapporten ska vara inskickad senast kl. 14.00 det datum som står i Prisma. Observera att efter denna tidpunkt stängs möjligheten att skicka in rapporten och du behöver då kontakta Vetenskapsrådet för att få hjälp med att öppna formuläret för att kunna registrera din rapport.

Om din inskickade rapport behöver kompletteras får du ett meddelande via Prisma.

Information om återrapportering av bidrag inom klinisk behandlingsforskning finns på denna sida.

Bidrag som ska återrapporteras via blankett i Prisma

Du som är ansvarig projektledare ska ladda upp den vetenskapliga rapporten i Prisma. Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat. Mejlet kommer till den e-postadress du uppgivit på ditt Prisma-konto.

Fyll i blanketten och ladda upp den i Prisma senast det datum som står i Prisma. Om din inskickade vetenskapliga återrapportering behöver kompletteras får du ett meddelande via Prisma.

Konferensbidrag 2019 Word, 23.5 kB.

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap Word, 47.6 kB.

Blanketter för bidrag beslutade före 2015

Samhällsvetenskap, medicin och hälsa, internationell postdok Word, 101.3 kB.

Utbildningsvetenskap Word, 24.4 kB.

Konstnärlig forskning Word, 101.8 kB.

Du som är ansvarig projektledare ska lämna in den vetenskapliga rapporten. Fyll i blanketten och mejla den till registrator@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Frågor om vetenskaplig återrapportering

vetenskapligaterrapportering@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

    Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.

  2. Riktlinjer kring användning av AI-verktyg

    Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går i snabb takt, inte minst tack vare forskning på området. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets riktlinjer för användningen av AI-verktyg i ansökan om forskningsmedel och i bedömningen av ansökningar.

  3. Vem kan söka bidrag?

    Här hittar du information om vad som krävs för att kunna söka bidrag från Vetenskapsrådet.