Vetenskaplig återrapportering av bidrag till enskild forskare

I dokumentet ”Godkännande av villkor” står när återrapporteringsperioden startar och slutar. Läs om hur du ska göra för att återrapportera under den rubrik som är aktuell för dig. 

Bidrag som ska återrapporteras via formulär i Prisma

 • Humaniora och samhällsvetenskap
 • Medicin och hälsa
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Utbildningsvetenskap
 • Utvecklingsforskning, projektbidrag och nätverksbidrag (SRL)
 • Konstnärlig forskning
 • Internationell postdok
 • Sustainability and Resilience (SAR) – Tackling climate and environmental changes
 • Projektbidrag Forskning om rasism
 • Rambidrag Röntgen Ångström (Forskningsinfrastruktur)
 • ERA-NET FLAG-ERA, CHIST-ERA, ERAsysApp
 • Projektbidrag JPND
 • Forskningssamarbete Italien-Sverige

Du som är ansvarig projektledare ska fylla i din vetenskapliga återrapportering direkt i formuläret i Prisma. Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat. Mejlet kommer till den e-postadress som du har uppgivit på ditt Prisma-konto. Du når formuläret genom att logga in på ditt Prisma-konto.

Fyll i efterfrågad information i formuläret och tryck på ”Registrera” för att skicka in din rapport. Rapporten ska vara inskickad senast kl. 14.00 det datum som står i Prisma. Observera att efter denna tidpunkt stängs möjligheten att skicka in rapporten och du behöver då kontakta Vetenskapsrådet för att få hjälp med att öppna formuläret för att kunna registrera din rapport.

Om din inskickade rapport behöver kompletteras får du ett meddelande via Prisma.


Bidrag som ska återrapporteras via blankett i Prisma

Du som är ansvarig projektledare ska ladda upp den vetenskapliga rapporten i Prisma. Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat. Mejlet kommer till den e-postadress du uppgivit på ditt Prisma-konto.

Fyll i blanketten och ladda upp den i Prisma senast det datum som står i Prisma. Om din inskickade vetenskapliga återrapportering behöver kompletteras får du ett meddelande via Prisma.

Forskningssamarbete Brasilien-Sverige Word, 31 kB.

UVK Exploratory workshop 2020 Word, 32.5 kB.

Forskartid för kliniker inom antibiotikaresistens 2018 Word, 31.3 kB.

Forskningssamarbete Indien-Sverige 2015 Pdf, 1.6 MB.

Forskningssamarbete Kina-Sverige 2017 Pdf, 1.6 MB.

Projektbidrag ASEAN 2017 Word, 33.7 kB.

Projektbidrag FLAG-ERA II 2017 Pdf, 1.6 MB.

Projektbidrag inom covid-19 Word, 33.3 kB.

Proof of Concept Livsvetenskaper 2018 Word, 33.4 kB.

Projektbidrag JPIAMR Word, 33.7 kB.

Konferensbidrag 2019 Word, 23.5 kB.


Blanketter för bidrag beslutade före 2015

Samhällsvetenskap, medicin och hälsa, internationell postdok Word, 101.3 kB.

Utbildningsvetenskap Word, 24.4 kB.

Konstnärlig forskning Word, 101.8 kB.

Du som är ansvarig projektledare ska lämna in den vetenskapliga rapporten. Fyll i blanketten och mejla den till registrator@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Frågor om vetenskaplig återrapportering

vetenskapligaterrapportering@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

  Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.

 2. Registrera din kliniska studie

  $summaryDescription

 3. Ändringar av pågående bidrag

  Om du har varit frånvarande och behöver längre tid för att genomföra ditt forskningsprojekt, eller till exempel vill byta medelsförvaltare, kan du ansöka om att ändra ditt bidrag genom att göra en så kallad förfrågan i Prisma.