Vetenskaplig återrapportering av bidrag till forskningsinfrastruktur

En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före och efter 2015.

Bidrag som är beslutade 2015 eller senare

En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten. I de särskilda villkoren står vad ni behöver rapportera.

Skicka redovisningen till aterrappinfra@vr.se senast det datum som står i de särskilda villkoren.

Verksamhetsberättelse

En instruktion om vad verksamhetsberättelsen ska innehålla finns här Pdf, 92.8 kB.

Jämställdhetsplan

Från och med 2021 års utlysning ska de som beviljats bidrag skicka in en jämställdhetsplan.

 • För stöd beviljade från 2022 ska planen vara oss tillhanda senast 31 oktober 2022 (senarelagt datum).
 • För stöd beviljade från januari 2023 ska planen vara oss tillhanda senast 31 oktober 2023.

Ladda ner instruktionen för jämställdhetsplan för forskningsinfrastrukturer som PDF Pdf, 94.7 kB.

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

För bidrag som beviljats inom utlysningen Tillgängliggörande av infrastruktur 2018, 2020 eller 2022 gäller följande för vetenskaplig slutrapportering:

 • Beskriv kort , max 2 A4-sidor, resultat av projektet samt värdet för akademi, berörd forskningsinfrastruktur och icke-akademisk part. Ge exempel genom att hänvisa till särskilt intressanta publikationer.
 • Skicka rapporten till aterrappinfra@vr.se tillsammans med den avslutande ekonomiska återrapporteringen.

Bidrag som är beslutade före 2015

En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten.

Dyrbar vetenskaplig utrustning

 • Beskriv kort – på en A4-sida – utrustningen och dess betydelse för forskningen. Ge exempel genom att hänvisa till särskilt intressanta publikationer.
 • Skicka redovisningen till charlotta.bergvall@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".

Drifts-, databas- och planeringsbidrag

 • Beskriv på en till två A4-sidor vad ni använt bidraget till. Fokusera på användningen av forskningsinfrastrukturen och eventuella publikationer.
 • Skicka redovisningen till susanna.bylin@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Bidra in kind till ESS

  Nu kan neutronforskare i Sverige äntligen bidra in kind till ESS. Det innebär både nya möjligheter att bygga upp svensk kompetens inom instrumentering och möjligheter att utveckla nya samarbeten.

 2. Framtida behov av XFEL

  Välkomna till en diskussion kring hur behoven av XFEL, den europeiska röntgenfrielektronlasern i Hamburg, ser ut. Bakgrunden är att det idag pågår en diskussion om hur anläggningen ska utvecklas på längre sikt.

 3. Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

  Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.