Vetenskaplig återrapportering av bidrag till forskningsinfrastruktur

En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före och efter 2015.

Obs! En instruktion om vad verksamhetsberättelsen ska innehålla publiceras i januari 2023.

Bidrag som är beslutade 2015 eller senare

En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten. I de särskilda villkoren står vad ni behöver rapportera.

Skicka redovisningen till ansvarig handläggare via e-post senast det datum som står i de särskilda villkoren.

Jämställdhetsplan

Från och med 2021 års utlysning ska de som beviljats bidrag skicka in en jämställdhetsplan.

 • För stöd beviljade från 2022 ska planen vara oss tillhanda senast 31 oktober 2022 (senarelagt datum).
 • För stöd beviljade från januari 2023 ska planen vara oss tillhanda senast 30 juni 2023.

Ladda ner instruktionen för jämställdhetsplan för forskningsinfrastrukturer som PDF Pdf, 84.5 kB.

Bidrag som är beslutade före 2015

En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten.

Dyrbar vetenskaplig utrustning

 • Beskriv kort – på en A4-sida – utrustningen och dess betydelse för forskningen. Ge exempel genom att hänvisa till särskilt intressanta publikationer.
 • Skicka redovisningen till charlotta.bergvall@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".

Drifts-, databas- och planeringsbidrag

 • Beskriv på en till två A4-sidor vad ni använt bidraget till. Fokusera på användningen av forskningsinfrastrukturen och eventuella publikationer.
 • Skicka redovisningen till susanna.bylin@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Nya svenska projekt på ESS

  Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

 2. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

  Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.

 3. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

  Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...