Stängd utlysning

20 januari - 23 februari 2016

Internationell postdok – vår

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Minst ett och ett halvt år
Max tre år

Bidragsbelopp

1 050 000 kr per år

Bidragsbeslutet publiceras

Juni 2016

Bidragsperioden startar

Juli 2016

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 78.5 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen