Stängd utlysning

20 januari - 23 februari 2016

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning

Den forskare som kan nomineras till gästprofessuren ska vara en utländsk framstående forskare som har internationellt renommé inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området. Den nominerade ska vara en kvinna.

Söks av

Svenska universitets- eller högskoleinstitutioner inom samhällsvetenskap, humaniora, teologi och juridik är välkomna med förslag till innehavare av gästprofessuren.

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

Max 850 000 kr för vistelse upp till 6 månader och max 1 700 000 kr för vistelse mellan 7-12 månader.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2016

Bidragsperioden startar

Tidigast i januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 247.5 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen