Stängd utlysning

20 januari - 23 februari 2016

Konferensbidrag – vår

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Konferensen ska äga rum 4–12 månader efter sista datum för denna utlysning.

Bidragsbelopp

50 000 till 200 000 kr

Bidragsbeslutet publiceras

I slutet av maj 2016

Bidragsperioden startar

Tidigast i juni 2016

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 250.6 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.