Stängd utlysning

20 januari - 23 februari 2016

Olof Palmes gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning

Den forskare som kan nomineras till gästprofessuren ska vara en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse.

Söks av

Den forskare som kan nomineras till gästprofessuren ska vara en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse.

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

Max 850 000 kr för vistelse upp till 6 månader och max 1 700 000 kr för vistelse mellan 7-12 månader.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2016

Bidragsperioden startar

Tidigast i januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 247.7 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.