Stängd utlysning

-

Tage Erlanders gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Den forskare som kan nomineras till 2017 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden: geologi och geofysik, processer i mark, luft och vatten, organismbiologi, ekologi, systematik och evolution.

Söks av

Svenska universitets- eller högskoleinstitutioner inom naturvetenskap och teknikvetenskap är välkomna med förslag till innehavare av gästprofessuren.

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

Max 1 900 000 kr för professuren och max 400 000 kronor för finansiering av en ung forskare som knyts till professuren.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2016

Bidragsperioden startar

Tidigast i januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 247 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen