Stängd utlysning

10 februari - 15 mars 2016

Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning som rör förutsättningar för tillväxt. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning

Forskning om förutsättningar för tillväxt

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

Minst 300 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2016

Bidragsperioden startar

Januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 302 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.