Stängd utlysning

24 februari - 05 april 2016

Etableringsbidrag naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än två och upp till sju år sedan.

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Fyra år

Bidragsbelopp

Minst 300 000 kr per år Maximalt belopp som beviljas är 1 500 000 kronor per år i medeltal, dvs totalt sex miljoner kronor för en fyraårsperiod.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av november 2016

Bidragsperioden startar

Tidigast i januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 290.7 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen